"Jsem průvodce po krajinách a souvislostech vnitřních i vnějších."

 

>>>  Stránky ve výstavbě  <<<

 

O mně

Vždy mne fascinovaly souvislosti a čtení mezi řádky života. Rád jsem sledoval viditelné a úplně zřejmé situace a zkoušel proniknout k jejich příčinám a jemnějším vrstvám, které obsahovaly. Jsem prakticky založený a snad díky tomu jsem později skloubil vnitřní svět s vnějším, jasné souvislosti a věcné myšlení s intuicí a vnímáním.

Feng Shui. Je to mocný nástroj, který pracuje s více úrovněmi viditelného i příčinného světa, používá síly přírody a je to jediná nauka, kde změnou vnějších věcí můžeme dosáhnout změny věcí vnitřních a pak vidět plody i ve vlastním životě, vztazích, kariéře a způsobu prožívání. Vždy jsem měl přirozený cit pro harmonii prostoru a rád jsem si zveleboval domov, podle toho, jak jsem cítil uspořádání věcí v prostoru a neměl jsem rád nefunkční a rozbité věci - později jsem se naučil, že to jsou nedílné pilíře Školy formy.

Když můj předchozí zájem přerostl v rozhodnutí jít naplno novou cestou, vydal jsem se hledat učitele. Z těch několika nejlepších praktiků, kteří se dají v Čechách najít, jsem se rozhodl pečlivě vybírat. Sledoval jsem videa na internetu, chodil na jejich přednášky, kurzy a semináře. Nakonec jsem se rozhodl pro Českou školu Feng Shui, vedenou Ing. arch. Otakarem Chocholou. Nejprve jsem k němu šel na půlroční kurz Qi Gongu, zdravotního cvičení vycházejícího z Tradiční čínské medicíny. Bylo to na zkoušku, ale tento učitel u mne vyhrál na celé čáře svým přístupem, znalostmi a charismatem.
Českou školu Feng Shui jsem absolvoval v roce 2018, stejně jako specializovaný seminář a workshop na 4 pilíře osudu - čínskou astropsychologii.

Nabízím tedy komplexní škálu znalostí pro řešení osobního vývoje, problémů na cestě, životních i zdravotních výzev. Většina věcí jde zvládnout sebepoznáním, právě pomocí čínské nebo evropské astropsychologické analýzy. Jemná psychosomatika a zdravotní bloky jdou odstranit pomocí fytoterapie (bylin), květových esencí, či řízené detoxikace, jelikož stav těla přímo ovlivňuje stav mysli. A jak říká můj učitel, ...třetina věcí v našich životech je Tao, plynutí bytí a vesmíru, to neovlivníme; třetina, to je naše karma, můžeme jen sklízet dosavadní setbu a dobře pracovat teď a tady na té další; ale třetina, to je interakce nás a prostředí, ve kterém žijeme, naše domovy, a to pomocí technik Feng Shui ovlivnit můžeme - a třetinu problémů mít nebo nemít - to je velký rozdíl.

V současné době působím v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ale jsem často také v Praze a Ústeckém kraji.

 

Feng Shui služby

- provádím zaměření obydlí a následné zkreslení do architektonického programu - výstupem je 2D i 3D náhled, okótovaný 2D půdorys včetně umístění nábytku dle jeho reálných rozměrů
- ušetřím reálné práce a přeměřování při stěhování, zařizování, vše lze naplánovat předem v nákresu včetně doplňků, barevných doladění a 3D prohlídky
- provádím analýzy a harmonizace bytů a domů dle principů Feng Shui
- navrhuji a harmonizuji zahrady dle principů Feng Shui
- vyhodnotím vhodnost pozemku pro stavbu domu
- pracuji s vlivy časových cyklů, prostorem i krajinou a jejich vlivem na jejich obyvatele
- pomocí technik Feng Shui můžeme ovlivnit oblast soukromého života (oblast rodiny, přátel a vztahů) i pracovního života (karierní příležitosti, překážky na pracovní cestě, opakující se problémy)
- dají se řešit problémy s harmonií zdraví
- úpravou prostoru lze podpořit osobní růst a nalezení vlastní vize a cíle v životě, stejně jako prohloubit možnosti sebepoznání
- řeším problémy s dětmi, které prostor obývají (pozornost, špatný spánek, chování, učení)
- provádím energetické čištění prostoru
- dovedu určit vhodný způsob stěhování a cestování z pohledu směrů a časových cyklů
- používám techniky: Ba Kua, Ba Zhai, Letící hvězda domu, osobní číslo Ming Kua, 5 elementů, Osobní roční předzvěst Letící hvězdy, techniky Školy tvaru, techniky Školy kompasu, techniky roční harmonizace vstupu, ne příliš rozšířená a velice mocná technika 24 hor, technika He Tu (umístění vody na pozemek), práce s I-ťingem
- v neposlední řadě nabízím i ryze praktické zkušenosti z mnohaleté praxe řemeslníka, hodinového manžela a správce budov

 

Čtyři pilíře osudu

- přes 4600 let rozvíjená a osvědčená astropsychologická technika a nástroj vlastního poznání
- pomůže nahlédnout do způsobu fungování naší vlastní podstaty
- dá odpověď na otázku osobních dispozic - vztahových i zdravotních
- osvětlí situace v životě, které vyčerpávají nebo naopak nabíjejí a proč
- rozklíčuje vztah k sobě samému, ke světu, k ostatním v rodině i zaměstnání
- dá nástroj k uchopení vlastních reakčních modelů, které každý cítíme a vnímáme, ale ne každý je dovede vědomě pojmout
- ukáže vaše talenty a možnosti životních cílů, spolu s určením podpůrných prostředků na jejich dosažení
- pomocnou technikou Šťastných pilířů života zjistíme, co vás čeká a čím jste prošli v konkrétním období života, proč byly vaše životní etapy právě takové a co řešíte letos, či budete příští rok
- díky technice Vhodného období můžeme určit ideální rok, měsíc, den, část dne na důležité kroky v životě (podpis smlouvy, svatba, soud, důležitá jednání a setkání)

 

Ceník:

Samotné zaměření bytu a zpracování projektu v PC......800-1000,- Kč*
Samotné zaměření domu a zpracování projektu v PC...800-1500,- Kč*
FS analýza bytu...........................................................................3000-5000,- Kč*
FS analýza domu........................................................................8000-10000,- Kč*
Nově připravujeme: FS analýza zahrady...........................1000-5000,-Kč*
FS analýza průmyslové nemovitosti......................................dohodou
Rozbor 4 pilířů osudu včetně Šťastných pilířů............................1200,- Kč**
Samostatné určení Vhodného období.............................................500,- Kč**
Samostatná osobní konzultace...........................................................200,- Kč/h
Cestovní náklady - akce do konce roku 2018......................ZDARMA

*   Cena včetně prvotního zaměření a návštěvy objektu, vypracování projektu a druhého setkání s předáním a vysvětlením. Kde je rozmezí, záleží na rozloze nemovitosti.

** Cena včetně písemného vypracování rozboru a doporučení + osobní konzultace při předání. Pro zadání stačí rychlé informační setkání nebo po předchozí tel. dohodě poslat přesné místo, datum a čas narození (na minuty - ví rodiče, matrika, porodnice nebo v rodném listu).

 

Upozornění:
- Tyto techniky nenahrazují lékařskou péči.
- Osobní údaje pokytnuté pro potřeby objednaných analýz budou zpracovány pouze za účelem těchto výpočtů a jejich poskytnutím uděluje klient souhlas s jejich zpracováním a uchováním v souladu s platnými zásadami.

 

 

Kontakt:

Tomáš Ondrák
Tel: +420 725 916 618
email: info@fengshuistudio.cz
Královéhradecký a Pardubický kraj, Ústecký kraj, Praha